AV-Groep Westland

 

De werkgroep is in januari 2014 officieel van start gegaan.

Bij verschillende fotoclubs in het Westland waren een aantal leden actief met het maken van audiovisuals. Omdat bij de betreffende fotoclubs het AV gebeuren onderdeel uit maakte van reguliere clubavonden, kreeg het niet de aandacht die het verdiende. Zo ontstond vanzelf de behoefte om hiervoor een aparte AV groep op te richten.

Een van de leden stelde haar prachtige ruime tuinkamer ter beschikking en toen was de oprichting snel een feit.

 

Op dit moment bestaat de werkgroep uit 10 leden die 8 avonden per jaar bij elkaar komen.

De doelstelling van de groep is toch vooral elkaars producties te bekijken, te beoordelen en van goed onderbouwd commentaar te voorzien. Daarnaast is er volop ruimte om technische aspecten van de software programma’s uit te diepen en te demonstreren. Het gaat dan vaak om verhandelingen in AV­- en beeldbewerkingsprogramma’s.

De inhoudelijke kant krijgt veel aandacht. Het verhaal achter de serie, de kwaliteit van de fotografie, de juiste volgorde en de muziekkeuze zijn hierbij de belangrijkste factoren. De fotografie is leidraad en uitgangspunt bij de realisatie van audiovisuals.

 

Iedereen is lid van de NVBG (Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid) en de helft is tevens lid van de Fotobond. We zenden regelmatig in naar (inter)nationale festivals/wedstrijden waar sommige inzendingen zelfs bekroond zijn met mooie titels en prijzen.

 

In samenwerking met de AV-Groep PixAna organiseren we “Het AV festival van Het Westen”. Direct vanaf ons eerste jaar hebben we dit opgepakt en samen tot een succes gemaakt.

 

De groep heeft een regiofunctie voor de NVBG, het landelijke platform voor audiovisuals.